Branchekode

Branchekode

Egenkontrol hos bageren, konditoren og chokolademageren

Formålet med egenkontrol er at medvirke til at sikre, at virksomhedens produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes. Egenkontrollen tilrettelægges efter følgende principper:

  • Vurdering af risici
  • Identifikation og styring af kritiske kontrolpunkter
  • Overvågningsprocedurer
  • Løsning af problemer
  • Revision

Egenkontrollen skal omfatte råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne, så samtlige aktiviteter overvejes, når virksomhedens tilrettelægger sin egenkontrol.

BKD’s branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere
Branchekoden er retningslinier for god hygiejnepraksis og anbefaling af produktionsforhold, der er målrettet branchen og hjælper den enkelte virksomhed med at overholde reglerne i Fødevarelovgivningen.

Branchekoden omfatter typiske elementer og processer inden for branchen, f.eks. i form af procesbeskrivelser samt en angivelse af, hvorledes relevante lovkrav overholdes i praksis.

Den indeholder specifikke og brancherelaterede anvisninger på, hvordan en typisk bageri-, konditori eller chokoladevirksomhed kan opfylde de relevante lovkrav. Den indeholder desuden eksempler på kritiske kontrolpunkter, overvågningsprocedurer og fejlhåndtering. Branchekoden kan således være en hjælp for virksomheden til at sikre sig, at reglerne overholdes. Branchekoden er ikke et egenkontrolprogram i sig selv, men angiver rammerne for hvorledes egenkontrolprogrammet bliver udarbejdet

Egenkontrolprogrammet
På basis af branchekoden udarbejdes et egentligt egenkontrolprogram for den enkelte virksomhed. Her er det vigtigt at sikre, at samtlige aktiviteter overvejes, når egenkontrollen tilrettelæggelsen.

Som udgangspunkt skal kritiske kontrolpunkter identificeres, der skal fastsættes kritiske grænser herfor og oprettes effektive overvågningsprocedurer. Derudover skal fastlægges korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol. Og endelig skal der udfærdiges dokumenter og føres registre, der dokumenterer, at foranstaltningerne fungerer effektivt.

Hvis der ændres ved produktet, processen eller ethvert andet trin, skal virksomheden tage proceduren op til revision og foretage de nødvendige ændringer. Dette gælder også, hvis lovgivningen ændres.

Fremtidssikret branchekode
Ved at tilmelde sig BKDs branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere er man fremtidssikret, idet vi hele tiden overvåger fødevarelovgivningen og tilpasser branchekoden herefter. Endvidere arbejder vi hele tiden på at gøre branchekoden og derved egenkontrollen i den enkelte virksomhed så enkel som overhovedet mulig.

Ved tilslutning, får den enkelte bager, konditor eller chokolademager oprettet sit egenkontrolprogram efter de retningslinier, der ligger bag BKD’s branchekode.

BKDs rådgivningsteam giver bistand og hjælper den enkelte virksomhed ved opstart af egenkontrollen og ved den årlige obligatoriske revidering. Løbende support er efterfølgende indeholdt i henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for den lovpligtige årlige revidering.

Ønsker du uddybende oplysninger eller vil du tilslutte dig branchekoden, er du velkommen til at kontakte BKD’s rådgivningsteam på branchekode@bkd.dk eller telefon 32 63 04 00.