Branchekode

Branchekode

Egenkontrol hos bageren, konditoren og chokolademageren

Formålet med egenkontrol er at medvirke til at sikre, at virksomhedens produkter ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, og at fødevarelovgivningen i øvrigt overholdes.

Egenkontrollen tilrettelægges efter følgende principper:

  • Vurdering af risici
  • Identifikation og styring af kritiske kontrolpunkter
  • Overvågningsprocedurer
  • Løsning af problemer
  • Revision

Egenkontrollen omfatter råvarer, produktion, færdigvarer, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion samt personlig hygiejne. Dermed sikres det, at samtlige aktiviteter overvejes, når virksomheden tilrettelægger sin egenkontrol.

BKDs Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere
Branchekoden er retningslinje for god hygiejnepraksis og anbefaling af produktionsforhold, der er målrettet branchen og hjælper den enkelte virksomhed med at overholde reglerne i Fødevarelovgivningen.

Branchekoden omfatter typiske elementer og processorer inden for branchen, f.eks. i form af procesbeskrivelser samt en angivelse af, hvorledes relevant lovkrav overholdes i praksis.

Den indeholder specifikke og brancherelaterede anvisninger på, hvordan en typisk bageri-, konditori- eller chokoladevirksomhed kan opfylde de relevante lovkrav. Den indeholder desuden eksempler på kritisk kontrolpunkter, overvågningsprocedurer og fejlhåndtering. Branchekoden kan således være en hjælp til virksomheden til at sikre sig, at reglerne overholdes. Branchekoden er ikke et egenkontrolprogram i sig selv, men angiver rammerne for hvorledes egenkontrolprogrammet bliver udarbejdet.

Egenkontrolprogram
På basis af branchekoden udarbejdes et egentligt egenkontrolprogram for den enkelte virksomhed. Her er det nødvendigt at sikre sig, at samtlige aktiviteter overvejes, når egenkontrollen tilrettelæggelsen.

Som udgangspunkt skal kritiske kontrolpunkter identificeres, der skal fastlægges kritiske grænser herfor og oprettes effektive overvågningsprocedurer. Derudover skal fastlægges korrigerende handlinger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol. Og endelig skal der udfærdiges dokumenter og føres registrere, der dokumenterer, at foranstaltningerne fungerer effektivt.

Hvis der ændres ved produktet, processen eller ethvert andet trin, skal virksomheden tage procedurer op til revision og foretage de de nødvendige ændringer. Dette gælder også, hvis lovgivningen ændres.

Fremtidssikret branchekode
Ved at tilmelde sig BKDs branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere er man fremtidssikret, idet vi hele tiden overvåger fødevarelovgivningen og tilpasser branchekoden herefter. Endvidere arbejder vi hele tiden på at gøre branchekoden og derved egenkontrollen i den enkelte virksomhed så enkel som overhovedet mulig.

Ved tilslutning, får den enkelte bager, konditor eller chokolademager oprettet sit eget egenkontrolprogram efter de retningslinjer, der ligger bag BKDs branchekode.

BKDs rådgivningsteam giver bistand og hjælper den enkelte virksomhed ved opstart af egenkontrollen og ved den årlige obligatoriske revidering. Løbende support er efterfølgende indeholdt i henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for den lovpligtige årlige revidering.

Ønsker du uddybende information, er du velkommen til at kontakte BKDs rådgivningsteam på branchekode@bkd.dk eller telefon 32 63 04 00.