Branchekode

Opskriftsformularer

Her finder du de obligatoriske online opskriftsformularer til konkurrencerne - klik på linket for den opskriftstype, du gerne vil udfylde og indsende her til venstre.

Du får hjælp til de enkelte felter i formularen ved at placere markøren på feltets spørgsmålstegn.

Husk at trykke på bjælken Send opskrift i bunden, når du er færdig med din indtastning. Du vil  senest førstkommende hverdag modtage en mail med en kopi af det indtastede.

Vi vil bede dig læse mailen grundigt igennem og sikre dig, at alt er korrekt indtastet, så en fagmand kan lave opskriften umiddelbart. Skulle du finde fejl, vil vi bede dig kontakte os straks, så vi kan få det rettet. Vi ser til tider supergode produkter, der bliver kasseret pga. mangler i opskriften - det vil vi rigtig gerne undgå sker for dig.

Opskriften skal være indsendt via hjemmesiden senest torsdag den 2. juni kl. 18.00, men meget gerne før.

Som kladder til selve indtastningen i online-formularerne kan følgende word-filer benyttes:

KLADDE - Danmarks Bedste Brød

KLADDE - Danmarks Bedste Kage

Vær opmærksom på, at Word-filerne alene kan fungere som kladder - det er online-formularerne her på siden, der skal benyttes ved indsendelse.