Branchekode

BKD's nye direktør har fundet sit drømmejob

14. januar 2021

Mandag den første februar 2021 sætter der sig en ny mand i kontorstolen forbeholdt den administrerende direktør i BKD. Det bliver den 53-årige Henrik Mühlendorph, der indtil nu har bestredet en stilling som sektionskonsulent hos Dansk Industri, hvor han har været sekretariatsansvarlig for de to selvstændige foreninger Stenhuggerlauget i Danmark og Materieludlejerne.

Den nye direktør er uddannet Cand.merc. i strategi, organisation & ledelse fra CBS og har siden 1996 haft flere jobs i både det private erhvervsliv og i en række erhvervsorganisationer. Privat bor han i Kokkedal og for ham er skiftet til BKD, som i flere år har stået på hans ”shortlist” af organisationer, han gerne ville arbejde i og med, et decideret drømmejob. BKDs fagblad, Bager & Konditor, har sat sig ned med den nye direktør til et velkomstinterview.

Hvorfor søgte du jobbet hos netop BKD?

- BKD har faktisk været på min ”shortlist” i længere tid. Det er en drømmetjans for mig fordi organisationen indeholder alt, det jeg brænder for. Det er en blanding af virksomheder af forskellig størrelse, men som alle udspringer af iværksættere, der er stolte af og brænder for deres håndværk, og som så har samlet sig i en brancheorganisation for at stå stærkere. Samtidig ser jeg frem til at arbejde i en mindre organisation, hvor der er meget kort afstand mellem tanke og handling, så man med det samme kan se vores beslutninger ført ud i livet.

Ser man tilbage til 2015, så er du nu den femte direktør/daglige leder, som BKD har på seks år. Hvad vil du gøre for at skabe stabilitet og ro omkring organisationen – både internt og eksternt?

- Nu skal jeg jo ikke udtale mig om, hvad der er sket i fortiden. Men mine planer er at blive siddende længe i stolen. BKD har mange presserende opgaver og spændende planer skrevet ned i den strategiplan, som ligger på bestyrelsens bord og dem har vi i sekretariatet ekspertisen til at udføre. Og det skal vi i gang med uden at skue alt for meget bagud.

Det er ingen hemmelighed, at branchen er blevet halveret i de seneste 20 år. Hvordan ser du BKDs rolle i en branche, hvor der bliver større forskel på de store og små medlemmer?

- Først og fremmest er det vigtigt at gøre klart, at BKD skal favne alle medlemstyper uanset størrelse. De store medlemmer har typisk nogle stordriftsfordele og har råd til selv at hyre forskellige former for eksperter til eksempelvis markedsføring og jura. Det har den mindre bager eller konditor ikke nødvendigvis, men de har så i stedet muligheden for at ændre retning hurtigt. Medlemmerne kan givetvist finde inspiration hos hinanden og så skal vi sammen være enige om at fællesskab og forskellighed også er med til at gøre os stærke, også selvom vi er konkurrenter.

Både de små og store har jo de samme rammevilkår at arbejde under. Og det er her, de har gavn af og brug for et fælles stærkt og troværdigt talerør overfor ministerier og myndigheder i form af BKD.

Hvad ser du som bager- og konditorbranchens største udfordring?

- Som jeg oplever det, så har branchen gennem mange år – med rette eller urette - haft et gammelt imageproblem hængende. Det har jo mange steder heddet sig, at bageren ikke kunne eller orkede at lave godt brød. Og selvom man i mine øjne nærmest ikke kan finde en dårlig håndværksbager længere, så hænger imaget bare ved nogle steder. Men forbrugerne er for længst blevet meget mere kvalitetsbevidste og det har medvirket til at gennem de sidste mange år at løfte de gode og kreative bageres kvalitet og langsomt men sikkert fået lukket de forretninger, som ikke tilpassede sig hurtigt nok. Derudover er der hele udfordringen med at tiltrække de unge til et liv i branchen – og til andre håndværksfag i øvrigt, Vi er mange håndværksfag, der står med fuldstændig ens udfordringer i forhold til at være attraktive for de unge generationer. Det har alt for længe været en rygmarvsbeslutning, at de unge skulle tage på gymnasiet for at kunne blive til noget her i livet. Det tror jeg på er ved at vende nu, hvilket der også er små positive indikationer på. Det går langsomt, men det vender – der er igen ved at komme en general anerkendelse af at kunne et håndværk. At man sagtens kan leve et godt, meningsfuldt, rigt og lykkeligt liv selv om man ikke er akademiker. Og den nye opfattelse af håndværkets kvaliteter skal vi som fag selvfølgelig spille ind i, så bager og konditoruddannelsen står tydeligt frem når de unge skal vælge uddannelsesretning. Og så er det også positivt, at vi har fået EUX-uddannelsen, hvor de unge kan tage en kombineret gymnasial uddannelse mens de samtidig får en almindelig elevoplæring hos en virksomhed og er et halvt år ad gangen enten på skolebænken eller i virksomheden. For arbejdsgiverne er det selvfølgelig en ulempe, at man mangler en elev i et halvt år ad gangen, men i forhold til muligheden for at få de unge til at søge mod håndværksfagene som bager- og konditor, så er det en mulighed, vi hele tiden skal tale op. Dygtige og ambitiøse mennesker kan vi aldrig få nok af, og nogle gange skal der investeres også lidt langsigtet.

 

Artiklen fortsætter under billedet. Klik på billedet for at hente en højt opløselig version. 


Hvad er BKDs største udfordring?

- Vi skal være relevante for vores medlemmer. Hele tiden. Hvert eneste medlem skal konstant have følelsen af, at der en god balance mellem deres medlemskab og kontingent. Det gør vi ved at være synlige i stort og småt og ved at møde dem med respekt, nærvær og forståelse. De skal behandles som uundværlige ”kunder”, der i et og alt bliver taget seriøst af deres organisation og som føler, at vi er der for dem. Også selvom vi givetvis aldrig vil være helt enige om alt.

BKD skal fremover være endnu mere transparente overfor medlemmerne over, hvad man som organisation gør og mener og hvorfor man gør det. Også på en måde, så medlemmerne kan se, hvad konsekvenserne af de forskellige valg er, for bag alle valg ligger der nogle fravalg, og dem må medlemmerne også kende til. Medlemmerne skal have følelsen af, at vi gør vores allerbedste for at træffe de rigtige valg på det foreliggende grundlag, men jo også at nogle gange kan et andet valg jo sagtens vise sig at have været endnu bedre.

BKD står i en god position til fremtiden. Vi har en god strategiplan for de kommende år og inden længe lander resultatet af den, vist nok, første medlemsundersøgelse nogensinde. Og den kan helt sikkert give os nogle gode pejlemærker for, hvor organisationen skal bevæge sig hen de kommende år. Et endnu stærkere medlemsfokus vil helt sikkert være fokuspunktet for alle vores beslutninger.

Vi står, ligesom branchen, på et solidt fundament og har en lang historie – 125 år – og vi skal være her i mange år endnu. BKD kan mange ting og det skal vi fortsætte med ligesom vi skal fortsætte med at udvikle os og det kan vi eventuelt gøre gennem samarbejder med andre organisationer. For hvor BKD er god til nogle af de branchefagligt tunge ting, som egenkontrol, hygiejne og arbejdsmiljø, så skal vi også kunne tilbyde medlemmerne mulighed for at lære mere om forretningsudvikling og økonomi. For det er svært at drive forretning i Danmark i 2021 og det bliver ikke mindre kompliceret i fremtiden – de gode gamle dage er i sagens natur historie og kommer ikke tilbage. Det er så en af BKDs centrale opgaver at kunne hjælpe med alt det administrative regelværk, så medlemmerne kan holde fokus på at drive og udvikle deres forretning på den bedst mulige måde.

Hvad glæder du dig mest til ved jobbet?

- Jeg glæder mig til at komme ind i en organisation, hvor man hver dag kan gøre en forskel for det enkelte medlem og at man hurtigt kan se resultaterne af ens arbejde. Det gælder både i forhold til at sætte nye tiltag i gang men også i forhold til det enkelte medlem. Det bliver rart at kunne udnytte og mærke den korte afstand fra ide til handling, som der kan være i en lille organisation som BKD. Vi har ikke de store organisationers kæmpestore ressourcer at gøre godt med, men til gengæld er hurtige og i øjenhøjde. Meget tættere på medlemmerne og vores specifikke helt unikke branche.

Og så til de svære spørgsmål; hvad er din yndlingskage?

- …. Det må blive kartoffelkagen og så en jordbærtærte, når den er i sæson.

 Hvem er Danmarks bedste bager?

- Den vender vi lige tilbage til – men i mine øjne skal det helst være en bager, der har kommenskringler i fast sortiment. Jeg er vild med kommenskringler, og de er ikke helt nemme at opdrive. Spøg til side - jeg glæder mig til at besøge så mange af medlemmerne som muligt og til at komme ud og opleve deres passion for håndværket. Den type af fagligt engagement har det med at smitte  -  og det kommer jeg også til at blive. Ellers bliver jeg ikke den vigtige ambassadør for branchen, faget og især medlemmerne, som jeg har en erklæret personlig målsætning om at blive..

}