Branchekode

Medlemskonsulent Morten er klar til at rykke ud

29. august 2023

Som et led i at styrke servicetilbuddene til eksisterende medlemmer – og for at rekruttere nye – har BKD genbesat medlemskonsulentstillingen med støtte fra ikke mindst Københavns Bagerlaug, Konditorlauget og Jysk Fynsk Bager- og Konditormesterforening.

”Det er fuldstændig afgørende, vi deler viden, og at vi samtidig gør hinanden bedre i et stærkt branchefællesskab, uagtet konkurrence – medlemmerne imellem – naturligvis også er et vilkår samt en forudsætning for innovation. Vi er i en brydningstid. Forbrugernes behov og måden, man bedst driver forretning på, er hele tiden i spil. Det er spændende, og det er hårdt arbejde,” siger BKD-formand John Jønsson, og han supplerer:

”Tak til alle parter, der bakker op om en medlemskonsulentstilling i BKD-regi. Foreløbig i et to-treårigt perspektiv. For bestyrelsen er det vigtigt, at afstanden fra den daglige drift til konkret servicering forankret i den brancheorganisation, vi kærer om, er så kort som overhovedet muligt. Uagtet det er muligt at kommunikere på Facebook, web og via mail, er det bare noget andet, når der dukker en medlemskonsulent op i døren for at hjælpe. Derfor er stillingen vital, og vi byder Morten Vanggaard Nielsen hjertelig velkommen.”

Værdifuldt bindeled
Mangel på arbejdskraft, prisstigninger/prissætning, energiudfordringer, analyser af nøgletal, salg og afvikling, indkøbsaftaler om strøm samt krav til udvidet skadedyrsforsikring. Listen over kategoriserede emner, spørgsmål og medlemsønsker har aldrig været længere. Morten Vanggaard Nielsen er såre bevidst om, at notesblokkene i flertal får næring i felten.

”Jeg glæder mig til at hilse på, lytte og understøtte en masse driftige medlemmer lokalt. Jeg er fuld af respekt over de indsatser og den arbejdsomhed, jeg kommer til at møde. De udfordringer, der er, enten løser vi i forlængelse af vores møder, eller jeg bringer tingene med videre på et højere niveau,” siger Morten Vanggaard Nielsen.

Som medlemskonsulent bliver Morten Vanggaard Nielsen de facto et super værdifuldt bindeled mellem bestyrelsen, sekretariatet, samarbejdspartnere og netop medlemmet.

”Jeg er taknemmelig over nu at være tilknyttet BKD. Vores medlemskreds spænder vidt, og innovative koncepter med mikro- og centralbagerier dukker op samtidig med, at den traditionsrige håndværksbager kæmper videre og heldigvis lykkes mange steder, fordi kvaliteten er i top og efterspørgslen stabil. I al beskedenhed og qua min baggrund i branchen har jeg en stålsat tro på, jeg virkelig kan bidrage,” siger Morten Vanggaard Nielsen.

KORT OM MEDLEMSKONSULENT MORTEN

Fulde navn: Morten Vanggaard Nielsen
Alder: 32 år
Bopæl: Frederiksberg
Køretøj: BMW (tunet til at komme rundt i landet)
CV’et indbefatter bl.a.:

- Indkøber og lagerdisponent
- Tidligere ejer af Gevninge Bageri
- Bagermester med personaleansvar i Kvickly
- Bagersvend hos Lagkagehuset, England
- Bagersvend hos Seaforth Bakehouse, Australien
- Bagersvend med produktansvar hos Godt Brød, Norge
- Ansvarlig for afdeling i Svinninge Bageri
- Udlært som bager hos KonditorBager i Højby Sjælland i 2009. Forældrene Lone og Per Nielsen var på dette tidspunkt indehavere af butikken.

For Morten Vanggaard Nielsen er det et drømmejob at varetage medlemskonsulentstillingen i BKD, da han selv har drevet bagerforretning og hermed er bekendt med de mange udfordringer, der er som virksomhedsejer i en travl hverdag. Behovet for en hjælpende hånd og information er vigtigt, og Morten Vanggaard Nielsen ser frem til at kunne bidrage positivt.

}